J.S.A.: Joint Security Area (Gongdong Gyeongbi Guyeok JSA) 2000 [South Korean Movie]


————————————————————————————————————————————
( for english commentary, please scroll down..)
…………………………………………………………………………………………………………….

Η υπόθεση
O Lee Soo-hyeok, ένας στρατιώτης της Νότιας Κορέας που υπηρετεί στην βαριά οχυρωμένη μεθοριακή ζώνη που χωρίζει τις δύο Κορέες, κατηγορείται για τον φόνο δύο συνοριακών φρουρών του Βορειοκορεατικού Λαϊκού Στρατού και τον τραυματισμό ενός άλλου, εντός του εδάφους της ΛΔ της Κορέας. Κάθε πλευρά παρουσιάζει την δική της εκδοχή. Όμως ποιά είναι η αλήθεια? Το μυστήριο καλείται να λύσει η ταγματάρχης του Ελβετικού Στρατού Sophie E. Jean, ως ειδική απεσταλμένη κοινής αποδοχής.

Ένα σχόλιο (κάπως εκτεταμένο..)
Αξιόλογη ταινία που κρατά το ενδιαφέρον ως το τέλος. Είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις ταινιών νοτιοκορεάτικης παραγωγής με θέμα την διαίρεση της Κορέας που αποφεύγει τις συκοφαντίες και τους πολιτικούς υπαινιγμούς κατά της ΛΔ της Κορέας. Διατηρεί μάλιστα ως το τέλος – με ορισμένες αποκλίσεις – αυτή την αξιοσημείωτη “πολιτική νηφαλιότητα”. Και ακριβώς αυτό, η απουσία δομημένου αντικομμουνισμού στην ταινία, λειτουργεί θετικά υποστηρίζοντας την εξαιρετική σεναριακή ανάπτυξη των κύριων χαρακτήρων όσο και της πλοκής.

Γενικά όμως η ταινία δεν βοηθά τον μέσο θεατή να κατανοήσει τις αιτίες της διαίρεσης της Κορέας και τις προϋποθέσεις της επίλυσης του προβλήματος, ενώ έχει και ορισμένες ανακρίβειες:
1. Η διχοτόμηση της Κορέας με όλα τα τραγικά επακόλουθα για τον λαό της Κορέας παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα των πολιτικών ανταγωνισμών και της ανάμειξης των ΗΠΑ. Είναι η μισή “αλήθεια”.

Εν συντομία, με το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου, σε ότι αφορά την Κορέα, οι συμμαχικές δυνάμεις δεσμεύτηκαν πως “οι δύο ζώνες στρατιωτικής ευθύνης, έπρεπε το γρηγορότερο δυνατό να συνενωθούν για να συγκροτηθεί ένα ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος. Όμως οι προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των αντιδραστικών κορεατικών κύκλων ήταν διαφορετικές. Στόχος τους ήταν ο κοινωνικοπολιτικός έλεγχος της χώρας, πράγμα καθόλου εύκολο, αφού το κορεάτικο λαϊκό κίνημα ήταν ισχυρό, οι επαναστατικές δυνάμεις το ίδιο, κι ένα ενιαίο κορεάτικο κράτος κάθε άλλο παρά θα έγερνε προς το μέρος των συμφερόντων της εγχώριας αντίδρασης και του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Έτσι, παρά τις διεθνείς συμφωνίες και τη θέληση του κορεατικού λαού, τον Αύγουστο του 1948 εγκαθιδρύθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας ένα καθεστώς ανδρεικέλων με επικεφαλής τον Λι Σιν Μαν (Syngman Rhee) που ονομάστηκε «Δημοκρατία της Κορέας», με αποτέλεσμα έναν μήνα μετά, να υποχρεωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κορεάτικου λαού να προχωρήσουν σε μια ανάλογου τύπου οργάνωσή τους στο βορρά.(Ριζοσπάστης, 2 Ιούλη 2000)

2. Φορτίζει συναισθηματικά τον θεατή υπογραμμίζοντας την ανάγκη της επανένωσης, χωρίς όμως να θέτει το ζήτημα “τι είδους επανένωση θα είναι αυτή;“. Και αυτό αποτελεί μια παγίδα για τον ανυποψίαστο θεατή.
Σε ποιά κατεύθυνση θα κινηθεί το νέο κράτος που θα προκύψει? Διότι η επανένωση δεν μπορεί παρά να έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Δεν μπορεί να είναι ούτε απολιτική, ούτε ουδέτερη, ούτε υπεράνω ιδεολογιών.
Σήμερα υπάρχει μια πλούσια πείρα. Ας θυμηθούμε τι συνέβη μετά από την επανένωση των δύο Γερμανιών.
Τι λένε σήμερα οι Γερμανοί που γνώρισαν τον Σοσιαλισμό, οι εργαζόμενοι της Λαοκρατικής Γερμανίας για την ενοποίηση των Γερμανιών; Τι απέγιναν μετά την επανένωση τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων τόσο της πρώην Λαοκρατικής Γερμανίας όσο και των εργαζόμενων της Δυτικής Γερμανίας?
Η απάντηση δίνεται σε σχετικά πρόσφατη μεγάλη έρευνα του Γερμανικού πολιτικού περιοδικού “Der Spiegel“. (Majority of Eastern Germans Feel Life Better under Communism.).

Επομένως μια επανένωση μέσα στα καπιταλιστικά πλαίσια ανάπτυξης, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει από την μια πλευρά στην αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης, εκμετάλλευσης και κερδοφορίας για λογαριασμό της νοτιοκορεάτικης αστικής τάξης και του Κεφαλαίου γενικότερα, ενώ από την άλλη θα οδηγήσει σε επιδείνωση την ζωή των εργαζομένων τόσο στο Βορρά όσο και στον Νότο. Γι’ αυτό όποιος μιλά για επανένωση οφείλει να προσδιορίζει και το πολιτικό πλαίσιο της επανένωσης.

Συμπερασματικά, ο αγώνας για την επανένωση της Κορέας προς το συμφέρον των εργαζομένων, δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα των εργαζόμενων σε Βορρά και Νότο και τον αγώνα τους για μια σοσιαλιστική Κορέα.


Τέλος, 3. Οι δημιουργοί της ταινίας δεν μας αποκαλύπτουν την δεσπόζουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην “Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη” (DMZ), όταν μάλιστα ο νοτιοκορεατικός τομέας βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Διάρκεια: 01h 50min

……………………………………………………………………………………………………………………

Plot Synopsis

Lee Soo-hyeok, a South Korean soldier that serves in the heavily fortified DMZ (De-Militarized Zone) that separates the two Koreas, is accused for the murder of two frontier guards of North Korean People’s Army, inside the territory of DPR of Korea. Each side gives a different version. But what is the truth? The mystery is going to be solved by Sophie E. Jean, major of the Swiss Army, a special envoy accepted by both sides.

Commentary
A noteworthy movie that keeps viewer’s interest till the end, “Joint Security Area” is abstaining the glaring calumnies and propagandistic political innuendos against the DPR of Korea. And the movie sticks till the end on this “political sobriety” with the exception of some divergences.
And just on account of the absence of a structured anticommunism, the movie gets quite convincing, while the development of the main characters and the script itself are remarkable.

However, the film appears to suffer from historical imprecision and ideological disorientation, since:
1. The division of Korea with all the tragic consequences for the Korean people is somehow presented as a result of the political struggle between capitalism and communism. But this is only the half “truth”.

The truth is that after the end of WWII, the allies (USA, Soviet Union and Britain) committed themselves that “the two zones of military responsibility (in Korea) should be unified as fast as possible in order to form a united and independent state.
However, the intentions of the United States and the reactionary circles of Korea were different. Their objective was the socio-political control of the whole country, something that wasn’t an easy task for them, since the Korean People’s Movement was powerful, and so were the revolutionary forces themselves. Under these conditions, it was obvious that a unified Korean state could not satisfy the interests of the domestic reactionary circles and American imperialism.
Thus, despite the international agreements and the will of the Korean people, in August 1948 they established a puppet regime in the southern part of the country with head Lee Seung-Man (Syngman Rhee) that was named “Republic of Korea”.
These developments compelled the progressive forces of the Korean people to respond with the founding of a proportionate type of formation in the north. One month
later, in September 1948, Democratic People’s Republic of Korea was founded.
” (newspaper Rizospastis, July 2, 2000)

2. The viewer is emotionally loaded as the movie underlines the necessity of reunification, but it never puts the question: “what kind of reunification shall it be”. And this constitutes a pitfall for the unsuspected viewer.
What shall be the political direction of the resulting new state? Because any reunification process has to lead to a definite economic, social and political status. It cannot be neither apolitical, nor neutral, nor completely independent from any ideology.
Today there is a lot of experience on the issue of “reunification”, and an excellent example is the reunification of Germany and its consequences.
What do the Germans who were living in the Socialist East Germany, the German Democratic Republic (DDR), what do they say today about the capitalistic reunification of the two Germanies that took place on 1990? What happened afterwards? What is happening the last years to the social and labour rights of the workers of the former DDR and West Germany?
The answer is given in a relatively recent poll of the German political magazine “Der Spiegel”. (Majority of Eastern Germans Feel Life Better under Communism).

Consequently, it is undoubtedly sure that a reunification in a capitalistic social-economic direction will lead, on one hand to the constant deterioration of workers’ life in North and South Korea, and on the other hand on the rise of the profitability and the possibilities of exploitation for the south Korean and foreign bourgeoisie. That’s why it is not adequate to talk about reunification without determining the political direction of the reunification.
Concluding, the struggle for reunification of the Korean Working people of South and North is inevitably coincided with their common anti-imperialist class struggle for a Socialist Korea.

3. The movie is covering up the huge and dominating military presence of the USA in the DMZ, obscuring the “bonds of blood” between the South Korean bourgeoisie and American imperialism.

Duration: 01h 50min

————————————————————————————————————————————


Information about the movie (click here)
————————————————————————————————————————————

J.S.A.: Joint Security Area (Gongdong Gyeongbi Guyeok JSA) 2000 (the trailer)

————————————————————————————————————————————

DOWNLOAD

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την ταινία από ΕΔΩ.
[3 αρχεία των 195 MB και ένα των 101 MB.
υπάρχει ξεχωριστό αρχείο υποτίτλων (srt) στην ελληνική γλώσσα]
…………………………………………………………………………………………………………….
You can download this movie from HERE.
[3 files X 195 MB and 1 file X 101 MB
with greek subtitles (srt).

You can download the english subtitles from HERE].

Advertisements
This entry was posted in Movies, South Korean Movies and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s